Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/613550e5-29b1-4bd6-b666-64f583584536/download/361.pdf

Προμήθεια μαχαιριού διάνοιξης δρόμων και παρελκόμενου μηχανήματος ρίψης υλικών για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id613550e5-29b1-4bd6-b666-64f583584536
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position346
revision id07a97069-d7bd-402f-b1f8-7873a946f15c
stateactive
url typeupload