Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/6995d58d-9768-491c-9f88-8774a25bbe20/download/386.pdf

Κατασκευή κόμβων Πιπεριάς-Τσάκων-Δυτ.Περιφ. Αριδαίας (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id6995d58d-9768-491c-9f88-8774a25bbe20
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position371
revision id77cb7c90-5b35-41a0-adf3-49d03e22166d
stateactive
url typeupload