Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/6995d58d-9768-491c-9f88-8774a25bbe20/download/386.pdf

Κατασκευή κόμβων Πιπεριάς-Τσάκων-Δυτ.Περιφ. Αριδαίας (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
format.pdf
id6995d58d-9768-491c-9f88-8774a25bbe20
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position371
revision id77cb7c90-5b35-41a0-adf3-49d03e22166d
stateactive
url typeupload