Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/6b1b4ddb-cd35-4035-83f4-39dd36543ead/download/345.pdf

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id6b1b4ddb-cd35-4035-83f4-39dd36543ead
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position330
revision idc933d1c0-2752-4d36-b3c8-e32021b0b9bd
stateactive
url typeupload