ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/6b9c1ee6-de93-4862-aaa8-041497991b43/download/AAY-37-2019.pdf

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 3, 2019
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 3, 2019
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatPDF
id6b9c1ee6-de93-4862-aaa8-041497991b43
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position19
revision idaa5441f6-e9fd-421d-94cd-96d4c4579676
stateactive
url typeupload