Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/6d594eea-8524-4991-a375-2c2a7dc0953b/download/381.pdf

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id6d594eea-8524-4991-a375-2c2a7dc0953b
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position366
revision id1c5e23f6-aaf3-4771-8b2c-544bde13e88f
stateactive
url typeupload