Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/7891b01f-e7e5-4d54-a389-79636906781f/download/383.pdf

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id7891b01f-e7e5-4d54-a389-79636906781f
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position368
revision id5b06c9a1-5041-46b8-97e1-ec52417e8b73
stateactive
url typeupload