Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/91b42e0f-326c-4841-88ba-046875c5b0db/download/AAY-296-2017.pdf

Οφειλές προηγούμενων ετών στον ΦΟΔΣΑ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id91b42e0f-326c-4841-88ba-046875c5b0db
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position281
revision id390a3839-6a49-4e8c-bd79-462a720ae6e5
stateactive
url typeupload