Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/952aa89a-ee20-4793-8edb-2ec4337bff32/download/327.pdf

Προμήθεια σκευασμάτων και υλικών καταπολέμησης ακρίδων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id952aa89a-ee20-4793-8edb-2ec4337bff32
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position312
revision id65b7bcde-39f1-4b13-9f9a-125feb241b9b
stateactive
url typeupload