Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/978c217f-f383-4b03-be0a-006d7776c7e5/download/340.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληλθέντων ποσών (ΣΟΡΤΣΗΣ Δ.) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id978c217f-f383-4b03-be0a-006d7776c7e5
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position325
revision iddb85957b-ce2a-4cdc-8018-264733fd2cb6
stateactive
url typeupload