Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/978c217f-f383-4b03-be0a-006d7776c7e5/download/340.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληλθέντων ποσών (ΣΟΡΤΣΗΣ Δ.) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
format.pdf
id978c217f-f383-4b03-be0a-006d7776c7e5
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position325
revision iddb85957b-ce2a-4cdc-8018-264733fd2cb6
stateactive
url typeupload