Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/98bb3409-057a-4311-aeba-eb3420865115/download/384.pdf

Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησ. χρηματοδότησης για το έργο: Αποχετευτικά έργα ομβρίων υδάτων Προμάχων έτους 2012 ΘΗΣΕΑΣ αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id98bb3409-057a-4311-aeba-eb3420865115
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position369
revision idecd45bd4-9afd-4de6-80a5-0340dd829f19
stateactive
url typeupload