Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/9a810b70-ea35-400f-a6bf-c8b107b955d2/download/AAY-275-2017.pdf

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id9a810b70-ea35-400f-a6bf-c8b107b955d2
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position260
revision id42c940fe-f3ce-4b9c-838e-2a32b84469be
stateactive
url typeupload