Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/9b583e95-ceac-4fca-91ee-7b0e3327740e/download/310.pdf

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ΚΡΙΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΔΣ 8/2016)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
format.pdf
id9b583e95-ceac-4fca-91ee-7b0e3327740e
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position295
revision id12e289e2-17d9-4089-be0f-416ff0614ffa
stateactive
url typeupload