Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/9b583e95-ceac-4fca-91ee-7b0e3327740e/download/310.pdf

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ΚΡΙΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΔΣ 8/2016)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id9b583e95-ceac-4fca-91ee-7b0e3327740e
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position295
revision id12e289e2-17d9-4089-be0f-416ff0614ffa
stateactive
url typeupload