Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψη Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/9d77e915-a485-464f-a6fe-e10ff8b61f2f/download/AAY-266-2017.pdf

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id9d77e915-a485-464f-a6fe-e10ff8b61f2f
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position251
revision id2f1f5967-8def-4f5f-88bd-7de3ad3431d1
stateactive
url typeupload