Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσεις

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/9f971c3b-3f31-4325-8fcc-a915d7da7a86/download/AAY-233-2017.pdf

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
id9f971c3b-3f31-4325-8fcc-a915d7da7a86
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position217
revision id88d9216b-e31c-4cee-9ca8-aacf2b1b25e3
stateactive
url typeupload