Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/a2de0d94-47b6-430a-a2d6-3e6e5f860463/download/AAY-278-2017.pdf

Προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
ida2de0d94-47b6-430a-a2d6-3e6e5f860463
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position263
revision id5a8aa358-53df-4716-a67b-9982e724041d
stateactive
url typeupload