Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/a3e8d62a-12f3-4ba5-9e3c-bd369c3ef597/download/344.pdf

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81)(Σεφερίδης Ε)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
ida3e8d62a-12f3-4ba5-9e3c-bd369c3ef597
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position329
revision id2f5551c6-253e-4802-b958-a5f6978cb62c
stateactive
url typeupload