Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/a43166ce-1825-4588-ad77-ea2d0c10c89e/download/AAY-407-2017.pdf

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
ida43166ce-1825-4588-ad77-ea2d0c10c89e
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position374
revision id97c873b3-edbc-4933-b29f-e1c210f010a4
stateactive
url typeupload