Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/ac21a22f-bc49-4b78-8522-6a2a68623852/download/337.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών (ΠΟΖΙΝΗΣ Ι.) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idac21a22f-bc49-4b78-8522-6a2a68623852
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position322
revision id0cf9c3d4-3c69-4440-bff8-c38b6cded29b
stateactive
url typeupload