Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/ac21a22f-bc49-4b78-8522-6a2a68623852/download/337.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών (ΠΟΖΙΝΗΣ Ι.) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
format.pdf
idac21a22f-bc49-4b78-8522-6a2a68623852
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position322
revision id0cf9c3d4-3c69-4440-bff8-c38b6cded29b
stateactive
url typeupload