Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/ac6316b1-b187-4ddf-bd6e-b56c8d59635d/download/307.pdf

Δημοσίευση προκηρύξεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idac6316b1-b187-4ddf-bd6e-b56c8d59635d
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position292
revision id041623b7-cb71-4077-865d-509714ddc56d
stateactive
url typeupload