Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσεις

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/af757fbe-dcc1-470f-a038-4c9f75a56bed/download/AAY-262-2017.pdf

Ταχυδρομικά τέλη

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idaf757fbe-dcc1-470f-a038-4c9f75a56bed
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position246
revision idd0dc6f25-151d-44eb-9817-2beb4837e491
stateactive
url typeupload