Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/b4f96aff-e5cb-4364-96f0-59c7b5d30aaa/download/AAY-294-2017.pdf

Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Καθαριότητας (ΦΟΔΣΑ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idb4f96aff-e5cb-4364-96f0-59c7b5d30aaa
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position279
revision idcbc8a4d9-2a20-4a67-9541-9d707993764f
stateactive
url typeupload