Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/bdbcb6cd-9a62-4d5e-bf74-69997b29c630/download/341.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idbdbcb6cd-9a62-4d5e-bf74-69997b29c630
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position326
revision id7b1fead7-333e-4d69-9cda-f2eed8027a95
stateactive
url typeupload