Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/bdbcb6cd-9a62-4d5e-bf74-69997b29c630/download/341.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
format.pdf
idbdbcb6cd-9a62-4d5e-bf74-69997b29c630
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position326
revision id7b1fead7-333e-4d69-9cda-f2eed8027a95
stateactive
url typeupload