Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσεις

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/bf62265d-66a7-459e-b606-b4a58172d165/download/AAY-232-2017.pdf

Κατασκευή τσιμενταύλακα ομβρίων υδάτων Τσάκων ΤΠ 2015 (ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Π.)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idbf62265d-66a7-459e-b606-b4a58172d165
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position216
revision idc23ff11d-c171-45e8-ae84-d978a2efcff1
stateactive
url typeupload