Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσεις

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/c02a716e-6c71-4ab4-bedb-860768584071/download/AAY-243-2017.pdf

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idc02a716e-6c71-4ab4-bedb-860768584071
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position227
revision id10a527fa-3a2d-4b7c-92a9-9bf8717a0681
stateactive
url typeupload