ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/cb6aae29-83ac-4b0d-b671-7dc451e23e8f/download/7-3-67.pdf

Λοιποί φόροι & τέλη (ΚΤΕΟ,ταξινόμηση αυτ/των κλπ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 10, 2019
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 10, 2019
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatPDF
idcb6aae29-83ac-4b0d-b671-7dc451e23e8f
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position49
revision ida59712b0-8537-4e9b-801e-cf553f11ad4e
stateactive
url typeupload