Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσεις

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/cf9152e7-6533-4b96-ae90-06f60e8f2704/download/AAY-265-2017.pdf

Εισφορά εργοδοτική υπέρ εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idcf9152e7-6533-4b96-ae90-06f60e8f2704
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position249
revision id57f5cc30-47a6-4e35-a6b9-90ef9b297e88
stateactive
url typeupload