Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/d01dbb50-ede1-423d-a423-b715d8a6331e/download/AAY-293-2017.pdf

Οφειλές προηγούμενων ετών στον ΦΟΔΣΑ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idd01dbb50-ede1-423d-a423-b715d8a6331e
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position278
revision idac637bb7-389d-4d05-8dfd-eb6699939c05
stateactive
url typeupload