Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/d21aca3f-46ef-46d3-9e3e-58e0554c95f2/download/342.pdf

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idd21aca3f-46ef-46d3-9e3e-58e0554c95f2
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position327
revision idd5cdace7-2a15-4f77-a263-1c625cfb503b
stateactive
url typeupload