Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/d3127098-738e-466b-a562-b9f9aa485cd3/download/333.pdf

Συντήρηση και παρεμβάσεις σε γήπεδα του Δ.Δ. Αριδαίας του Δ.Αλμωπίας (2016ΣΕ01600047)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idd3127098-738e-466b-a562-b9f9aa485cd3
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position318
revision idbcfae415-bb64-454a-a061-b73d2d5e1253
stateactive
url typeupload