ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/d49d1d5f-6f24-4ca7-bf7a-535b3fe4208c/download/AAY-117-2017.pdf

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 6, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 6, 2019
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatPDF
idd49d1d5f-6f24-4ca7-bf7a-535b3fe4208c
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position100
revision idc257ca7f-710a-4961-9fa5-32d6ba32ab14
stateactive
url typeupload