Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/d4fb6214-0822-4153-9c0a-6cca7979f211/download/325.pdf

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Αριδαίας ΤΠ 2016

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idd4fb6214-0822-4153-9c0a-6cca7979f211
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position310
revision idf6ce252a-1b6c-48d7-9420-6374292bf734
stateactive
url typeupload