Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσεις

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/d6e91e91-1ed4-4cf2-a065-bd014684cfaf/download/AAY-236-2017.pdf

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idd6e91e91-1ed4-4cf2-a065-bd014684cfaf
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position220
revision id736c6f77-141a-40cd-86d5-a6e59a306c5a
stateactive
url typeupload