Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/d8678367-bf71-4097-bac8-cb3ec223e866/download/AAY-299-2017.pdf

Αμοιβές γιατρού εργασίας (NOVAΕΞ.Υ.Π.Π.Ε.Π.Ε.)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idd8678367-bf71-4097-bac8-cb3ec223e866
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position284
revision id0eadc6c4-5639-49d7-aa78-390b19d1af63
stateactive
url typeupload