Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/e164cd79-09a4-446d-a858-7a62ba1d28ea/download/AAY-295-2017.pdf

Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
ide164cd79-09a4-446d-a858-7a62ba1d28ea
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position280
revision idcd263828-4698-4cc5-b8dd-46e1a96342ff
stateactive
url typeupload