Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/ea4bd6e8-1057-4565-a51f-1815409b7b92/download/363.pdf

Προμήθεια μαχαιριού διάνοιξης δρόμων και παρελκόμενου μηχανήματος ρίψης υλικών για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idea4bd6e8-1057-4565-a51f-1815409b7b92
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position348
revision id265e30b7-ee36-427a-8853-b8394f021967
stateactive
url typeupload