Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/efe5681e-cdfb-4903-96ea-4e8be24ce4c2/download/385.pdf

Κατασκευή σωληνωτού δικτύου στη θέση Μπέλιτσα Όρμας ΤΠ 2010 (ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.)(ΑΔΣ 27/17)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
format.pdf
idefe5681e-cdfb-4903-96ea-4e8be24ce4c2
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position370
revision id62b4e4c7-1772-4ddd-ac33-501a42e2b769
stateactive
url typeupload