Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/efe5681e-cdfb-4903-96ea-4e8be24ce4c2/download/385.pdf

Κατασκευή σωληνωτού δικτύου στη θέση Μπέλιτσα Όρμας ΤΠ 2010 (ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.)(ΑΔΣ 27/17)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idefe5681e-cdfb-4903-96ea-4e8be24ce4c2
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position370
revision id62b4e4c7-1772-4ddd-ac33-501a42e2b769
stateactive
url typeupload