Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/f07a5875-040e-4972-85a3-2f0913f65eab/download/302.pdf

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΣΠΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
format.pdf
idf07a5875-040e-4972-85a3-2f0913f65eab
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position287
revision id572162f3-6341-427d-9bc4-ce5bd8c36839
stateactive
url typeupload