Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/f07a5875-040e-4972-85a3-2f0913f65eab/download/302.pdf

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΣΠΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (27/17 ΑΔΣ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idf07a5875-040e-4972-85a3-2f0913f65eab
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position287
revision id572162f3-6341-427d-9bc4-ce5bd8c36839
stateactive
url typeupload