Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/f128713f-f469-4e3b-a611-d87462886377/download/AAY-269-2017.pdf

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ συν

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idf128713f-f469-4e3b-a611-d87462886377
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position254
revision id7b752f66-988c-4eb1-9234-676a95db5496
stateactive
url typeupload