Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/f128713f-f469-4e3b-a611-d87462886377/download/AAY-269-2017.pdf

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ συν

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 9 μήνες
format.pdf
idf128713f-f469-4e3b-a611-d87462886377
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position254
revision id7b752f66-988c-4eb1-9234-676a95db5496
stateactive
url typeupload