Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/f397e477-2f93-4adf-87f8-b5e7e158b14d/download/346.pdf

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idf397e477-2f93-4adf-87f8-b5e7e158b14d
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position331
revision id6fbcebed-f66f-49ee-b31c-60b828a55ce4
stateactive
url typeupload