Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/f507250d-afe3-4090-a189-349881324ef5/download/AAY-285-2017.pdf

Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idf507250d-afe3-4090-a189-349881324ef5
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position270
revision id9b5ae765-4305-420b-b1e9-cc9fa039e418
stateactive
url typeupload