Αποφάσεις Δημάρχου-Δαπάνη Ανάληψης Υποχρέωσης

URL: http://data.gov.gr/dataset/f82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39/resource/f68afd40-6430-486f-b9de-1589a6c8fe33/download/332.pdf

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Αλμωπίας (2016ΣΕ01600043)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 20, 2019
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2019
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.pdf
idf68afd40-6430-486f-b9de-1589a6c8fe33
package idf82fb1f1-c9e7-46ec-914d-f4fc5d150d39
position317
revision id02479355-94bd-40a2-b9e4-5ee49e4a45a9
stateactive
url typeupload