Αποφάσεις Δημάρχου Κατακύρωσης προμηθειών/Υπηρεσιών

Αποφάσεις Δημάρχου Κατακύρωσης προμηθειών/Υπηρεσιών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%22&page=11&fq=organizationUid:%226232%22&fq=unitUid:%2281017%22&sort=relative
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 08:45
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2015, 12:08