Αποφάσεις Δημάρχου περί ανοιχτής διάθεσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Κατηγοριοποίηση περί ανοιχτής διάθεσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 4305/2014” και τροποποιήσεις αυτής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δημήτριος Στάμος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Μαμουδέλης
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2019, 13:24
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 13, 2018, 10:29