ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226137%22&fq=unitUid:%2283464%22&fq=issueDate:%5BDT(2014-01-01T00:00:00)%20TO%20DT(2014-12-31T23:59:59)%5D&page=0&advanced
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Last Updated Αύγουστος 24, 2015, 08:16
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 20, 2015, 12:19