Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για Ισολογισμούς - Απολογισμούς

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για Ισολογισμούς - Απολογισμούς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%226232%22&fq=unitUid:%2283683%22
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 08:43
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2015, 12:13