Αποφάσεις επί Διοικητικών Θεμάτων

URL: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Files_for_OpenData/EETTAdminDecisions.jsp

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί διοικητικών θεμάτων που έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της. Για κάθε Απόφαση περιέχει το θέμα της Απόφασης, το url στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, την κατηγορία (δηλαδή ότι πρόκειται για Απόφαση επί Διοικητικού Θέματος) και την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης στο δικτυακό τόπο.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 24, 2015
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 24, 2015
Διαμόρφωση TXT
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatTXT
id0043ddb4-0bfd-40a0-be5b-8b30f8fb7f3b
package id1584d073-c56e-4df7-a353-98bfa30c5f7c
revision id71d99f0a-0fca-4000-971b-26de5d49de6a
stateactive