ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (Διεύθυνση Διοίκησης)

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ Ν. 3528/2010

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 08:27
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 08:26