ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

URL: https://www.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%226182%22&fq=unitUid:%2284884%22&sort=recent&wt=json

From the dataset abstract

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πηγή : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 26, 2018
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 26, 2018
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή
createdπριν 11 μήνες
formatJSON
idbb362d5b-8abf-451b-968e-8634761cd2bb
package id69195129-9b0f-4c70-8f9f-077f31cb1633
revision id8822c153-0060-448f-a617-de1841f85c0f
stateactive