Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πετρούπολης που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ράλλης Απόστολος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ράλλης Απόστολος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 10:50
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 09:48